bnavesq

Núm. 1, febrer 2013

Números anteriors
   - Núm. 0, juliol 2012 

Edita:
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Dipòsit legal: V 1822-2012
ISSN: en tràmit
Direcció: Enric Nogués
Catalogació: Àngels Aznar
Gestió dels fons: Pepa Borrull i Miguel Ángel Solsona
Col·laboren en este núm.: Ferran Santonja (BV) i Isabel Guardiola Sellés (HMV)

Resolució gràfica recomanada:
1280 x 1024 píxels

    Navegadors recomanats:
    Chrome i Mozilla Firefox

    Comments