En este número de Quaderns ens ocupem de donar a conéixer la bibliografia de recursos continuats valencians publicats el 2012. Huitanta-tres noves publicacions es registraren eixe any en les oficines del depòsit legal de les tres províncies valencianes. Amb la descripció bibliogràfica de cadascuna d’elles i una imatge de la seua portada, convidem els editors, redactors, lectors i la societat en general a participar amb nosaltres en l’objectiu de facilitar als investigadors i al públic en general la informació que necessiten de la manera més completa i acurada possible. 

Afegim en esta entrega a més a més una nova secció en què a partir d’este número anirem també donant compte de les baixes que es produïsquen. Les revistes i en general la documentació hemerogràfica participen en molts sentits dels patrons dels sers vius: naixen, creixen, de vegades es reproduïxen, i també moren. Dotze casos de cessaments hem enregistrat l’any 2012.

En la secció d’hemerografia retrospectiva i acumulativa, per una altra part, tractem de dos segments molt diferents de les nostres publicacions: la premsa valenciana digital, amb un inventari classificat geogràficament i tipològica on es relacionen 183 enllaços a altres tantes webs que fan periodisme digital en la webesfera valenciana; i la premsa satírica del primer quart del segle XIX, on compilem i mostrem gràficament (imatge de portada) i bibliogràficament (fitxa catalogràfica) les publicacions de què disposem a la BVNP. Tipus de publicacions que treballem a més en un estudi de la secció “A fons”, en el qual i sota el rètol “Premsa satírica i humorística (II)” continuem la sèrie iniciada en el número anterior i dedicada a esta importantíssima tipologia. 

Finalment, hem volgut retre homenatge a dos valencians hemerogràficament i històricament importants, encara que no sempre suficientment coneguts ni reconeguts, com són Manuel Lluch Soler i Lluís Cebrian Mezquita, “inventors” de la primera La Traca (1884), com ells mateixos es descriuen.


Enric Nogués Pastor

Octubre 2013